DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Önceki bilgilerin gözden geçirilmesi-ders tanıtım Gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Öğretim uygulamaları planlaması I- Mikro öğretim ve grup çalışmaları için öneri metinlerinin yazımı Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
3 Öğretim uygulamaları planlaması II Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
4 Öğretim uygulamaları planlaması III Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar and grup çalışması Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
5 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar I- değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
6 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar II-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
7 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar III-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınav için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Yazılı Sınav
9 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar IV-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
10 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar V-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
11 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar VI-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
12 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar VII-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar VIII-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Üst-düzey düşünme ölçümleri için puanlama rehberi hazırlama Analitik-bütünsel formların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
15 Uygulama değerlendirmeleri ve gözden geçirme Gözden geçirme, tartışma ve son değerlendirmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı, coktan seçmeli vb. sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar