DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri 1 MB   321 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Habibe ALDAĞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı alana özel öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile araçlarının kullanımında yeterlilik geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Öğretim teknologlarının çalışma alanları ve yeterlilikler; öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin bilgisayar temelli-destekli, uzaktan eğitim vb. öğretim ortamlarına uygulanışı ve transferi ile bu uygulamaların öğretim öğeleri ile ilişkileri; bilgi sunum-paylaşım araçları ve uygulamaları: grafikler, tablolar, kavram haritaları, tartışma yazılımları gibi bilişsel araçların kullanımı; animasyon, similasyon, artırılmış gerçeklik, diğital video, bloglar, sosyal media vb. uygulamaların eğitimde kullanılışı; bilişim teknolojileri öğretimindeki yaygın uygulamalar ve yenilikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin birbirleri ile esnek birleşiminin sağlandığı uygulamalar sergileme
2) Temel alınan eğitim felsefesi, öğretim modelleri, öğrenme kuramları, içerik türleri ile öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin uyumlu olduğu uygulamalar sergileme
3) Yazılı veya çok ortamlı öğrenme kaynaklarını öğretim stratejileri, yöntem ve teknik kullanımları açısından değerlendirebilme
4) Öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri, yazılı materyallere ve bilgisayar temelli, bilgisayar destekli digital öğrenme çevrelerine uygulayabilme
5) Tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında zamanında, etkili ve verimli şekilde işbirlikli çalışabilme
6) Öğretim ile ilgili alınan karar veya uygulamaları bilimsel ve eğitimsel değerleri temelinde eleştirebilme ve gerekçelendirebilme
7) Bilişim teknolojileri öğretimindeki gelişmeleri açıklayabilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)