DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rehberlik MB   425 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
Arş. Gör.Dr.İDİL EREN KURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; öğrencilerin çağdaş eğitim sisteminde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin önemini anlamalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Rehberliğin tanımı,rehberlik türleri, rehberliğin ilkeleri,rehberlik servisleri,rehberlik modelleri ,rehberlik hizmet alanları, bireyi tanıma teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojik danışma ve rehberlik alanının eğitim sistemi içindeki yerini kavrayabilme.
2) Psikolojik danışma ve rehberliğin ilkelerini kavrayabilme.
3) Psikolojik danışma ve rehberliğin hizmet alanlarının bilgisi.
4) Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan tekniklerin bilgisi.
5) Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili yasal düzenlemeleri sıralayabilme.
6) Öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki rolleri ve sorumluluklarını kavrayabilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)