DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Avrupa Ortak Diller Çerçevesinin Yabancılara Türkçe Öğretimindeki önemini kavrama Avrupa Ortak Diller Çerçevesi incelenir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Türkçenin dilbilgisinin yabancılara öğretilmesi Konuyla ilgili makaleler okunur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
3 Türkçenin dilbilgisinin yabancılara öğretilmesini uygulama Öğrenciler bir dilbilgisi yapısının ders planını hazırlayıp sunarlar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
Proje Temelli Öğrenme
4 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisi Konuyla ilgili makaleler okunur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
5 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma etkinlikleri Öğrenciler birer okuma etkinliği ders planı hazırlarlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
Proje Temelli Öğrenme
6 Yabancılara Türkçe öğretiminde metin uyarlama Konuyla ilgili makaleler okunur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Otantik bir metni tüm düzeylere göre uyarlama Öğrencilere verilen bir metin sınıf içerisinde sadeleştirilir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav
9 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dinleme becerisi ve dinleme etkinlikleri Konuyla ilgili makaleler okunur
10 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisi Konuyla ilgili makaleler okunur
11 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma etkinlikleri Öğrenciler birer yazma etkinliği ders planı hazırlarlar
12 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisi Konuyla ilgili makaleler okunur
13 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma etkinlikleri Öğrenciler birer konuşma etkinliği ders planı hazırlarlar
14 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme Konuyla ilgili makaleler okunur
15 Yabancılara Türkçe öğretiminde becerilere yönelik soru hazırlama ve değerlendirme Öğrenciler becerilere yönelik sorular hazırlarlar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar