DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dil Bilgisi III: Kelime Bilgisi TEB   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof.Dr.FARUK YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dil ile sosyal yaşam arasında ilişki kurarak kelime türlerini tanıtmak. Her bir kelime türünün ortaya çıkma şartlarını, dildeki kullanım alanlarını, birbirleriyle ilişki biçimlerini sezdirmek. Söz diziminin yargısız yapılarını, bunların kelime öbeği oluşturma biçimlerini kavratmak.
Dersin İçeriği
Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; isim, sıfat, zamir, zarf fiil; edat, bağlaç, ünlem; uygulama çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kelime bilgisi ile ilgili temel konuları kavramak.
2) Kelime bilgisi ile ilgili yapılmış araştırmaları taramak ve onlardan faydalanmak.
3) Metin içinde kelimeleri görev adlarına göre çözümleyebilmek.
4) Kelimeler arasındaki işlev ve anlam farklarını belirleyebilmek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)