DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metin incelemesi nedir Eski Türk edebiyatından ne anlıyoruz Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
2 Metin incelemenin amacı ve süreci Kaynak okuma. Tartışma
Ödev
3 Eski Türk edebiyatında metin tipleri: Nazım ve nesir. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Metnin yapısı. Kaç türlü metin incelemesi yapılabilir Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Şiir ve nesrin incelenmesi arasındaki farklar Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Metinler arası ve yazım, metinlerle ilgili sorunlar ve türler Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Metin incelemelerinin tarihi ve bu konuda yazılan kitap ve makaleler. Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Metin incelemesi uygulamalarına giriş Kaynak okuma. Tartışma
Ödev
10 Metin incelemesi uygulaması (Erken dönem Türk edebiyatı-XIII-XIV. Asır,XV. Asır). Kaynak okuma. Tartışma
Ödev
11 Metin incelemesi. uygulaması (XVI) 1 Kaynak okuma. Tartışma
Ödev
12 Genel değerlendirme I Kaynak okuma. Soru-Cevap
Grup Çalışması
Ödev
13 Metin incelemesi. uygulaması (XVI) 2 Kaynak okuma. Soru-Cevap
Grup Çalışması
Ödev
14 Metin incelemesi. uygulaması (XVI) 3 Kaynak okuma. Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Genel değerlendirme II Kaynak okuma. Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar