DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı I TEB   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof.Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Klasik Türk Edebiyatını, Türk edebiyatının bir parçası olarak kavrayıp meşhur şair ve eserleri tanıtmak, edebiyat bilgisini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Eski Türk Edebiyatı derslerinde metin incelemelerine giriş, eski Türk edebiyatını öğretimini öğrenmek, eski edebiyatta nazım biçimlerinin her birini, yapıları ve özellikleriyle birlikte anlamak ve tanımak, metinlerin taşıdıkları anlamları doğru ve etkin bir biçimde kavramak, şairin veya okurun metni oluştururkenki amacını anlamak, metinlerin insanların kişiliklerinin, tercihlerinin ve bakış açılarının üzerindeki etkisini görmek, metinlerin yazarlarının ilgilerine ve bakış açılarına göre nasıl ustalıkla oluşturulduğunu okuyucuların algılamalarına bakarak kavramaya çalışmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Döneme ait bir şiirin; şairinin izini şiirde saptar.
2) Yaşanılan dönemin etkisini saptar.
3) Şiirin nazım biçim ve türünü saptar.
4) Edebi sanatları saptar.
5) Eski Türk edebiyatıyla ilgili temel terimleri kavrar.
6) Eski Türk edebiyatının kaynaklarını tanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)