DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tiyatro ve Tiyatroyla İlgili Kavramların İrdelenmesi Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Tiyatronun Klasik Yunan Medeniyetinde Ortaya Çıkışı Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Tiyatro Kavramının Tanımı ve Çeşitleri Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Eğitim öğretim sürecinde tiyatro Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Oyun ve tiyatro arasındaki ilişki Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
6 Türkçe öğretimi ve tiyatro I Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Türkçe öğretimi ve tiyatro II Kitabın ilgili bölümleri okunacak Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Performans Değerlendirmesi
9 Eğitim Sürecinde Tiyatro Etkinliklerinin Planlanması Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Ödev
10 Türk Tiyatro Tarihi Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Modern Tiyatro ve çeşitleri Kitabın ilgili bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Doğaçlama Çalışmaları I Uygulama için hazırlık yapılacak Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
13 Doğaçlama Çalışmaları II Uygulama için hazırlık yapılacak Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Rol Oynama Çalışmaları I Uygulama için hazırlık yapılacak Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
15 Rol Oynama Çalışmaları II Uygulama için hazırlık yapılacak Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar