DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tiyatro TES   204 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Tuğrul KARA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tiyatro alanına ait kavramları tanımak, canlandırma yoluyla bireyin duygusal ve düşünsel süreçlerini izleyebilmek, sanatsal ifade araçlarındaki teatral süreçleri tanıyabilmek, sözlü ifade becerilerini arttırmak.
Dersin İçeriği
Tiyatro terim ve kavramları.Tiyatronun gelişimi ve tarihçesi. Dünya tiyatrosunda türler ve bunlara dair eleştiriler. Türk Tiyatrosu (Karagöz, Ortaoyunu, Köy Seyirlik Oyunları) tarihi. Tiyatro canlandırma teknikleri. Modern Tiyatro tarihi. Doğaçlama yoluyla canlandırma uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Duygusal ve düşünsel gelişim becerilerini artıracaktır.
2) Yazılı ve sözlü konuşma etkinliklerini psikanalitik açıdan analiz edebilecektir.
3) Kendini tanıma etkinliğinde daha aktif davranışlar sergileyebilecektir.
4) Tiyatro kavramını kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayacaktır.
5) Türk tiyatrosu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)