DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Iv : Uygulamalı Dilbilim TES   304 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayça DİNÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYÇA DİNÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin çağdaş dilbilim kuramlarını tanımaları ve bu kuramların gerçek yaşamda ve dil öğretiminde uygulamalara etkilerinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Uygulamalı Dilbilim alanları, İkinci Dil ve Yabancı Dil Olgusu,İkinci ve/veya Yabancı Dil Edinimi, Sınıf Kuramı ve Uygulamaları, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğrenim/Öğretim Zorlukları, Örnek Uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dil olgusunu tanımlayabilme ve analizine hakim olma
2) Uygulamalı Dilbilim ve dil ediniminde yer alan temel kavramlara hakim olma ve bunlar hakkında tartışabilme
3) Dilbilimde daha ileri düzeydeki konuları anlayabilme ve dilbilimsel problemlere bu bilgiyi kullanarak çözüm bulabilme
4) Dil öğretimi, dil politikası, dil ve teknoloji, ve toplumda dilin rolü gibi uygulamalı dilbilim alanlarında teori ve pratiği buluşturabilme
5) Uygulamalı dilbilimde etik, deneysel ve teorik bilgiler ışığında araştırma yapabilme
6) Yaptıkları araştırmaların bulgularını, sonuçlarını yorumlayıp yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme
7) Türkçenin ikinci yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yaklaşımlar
8) Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan zorluklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)