DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilişim Teknolojileri * EFGZ   107 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBÜLENT MITIŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.EMRAH YENİLMEZ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye bilgisayarı, donanım bileşenlerini, temel bilgi teknolojisi kavramlarını ve uygulamalarını tanıtmak, işletim sistemi ile İnternet ve İnternet uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve ofis programlarını (metin editörleri, tablo editörleri ve sunu programları) giriş düzeyinde kullanabilmektir.
Dersin İçeriği
Bilgisayar ve donanım bileşenleri, İşletim Sistemleri, İnternet, Ofis Programları (metin editörleri, tablo editörleri ve sunu programları)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel terimler ve kavramlar. Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, bit, Byte kavramları, İşletim Sistemleri. Notlardan ilgili bölümleri çalış
2 Windows işletim sistemine giriş. Masaüstü, Görev çubuğu, İnternet explorer, Belgeler, Geri dönüşüm kutusu.Başlat Menüsü. Notlardan ilgili bölümleri çalış
3 Programlar, Ayarlar ve Denetim Masası, Donatılar ,Sistem araçları. Windows gezgini ve menüleri. Notlardan ilgili bölümleri çalış
4 Dosya ve klasör yaratma,silme, arama,bulma, yeniden adlandırma, sıkıştırma, kopyalama ve taşıma, Farklı Dosya yapıları, Kısayol yaratma. Notlardan ilgili bölümleri çalış
5 Kelime İşlemcilere giriş, Word menü çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, Dosya açma,kapama, kaydetme ve belge yazdırma, Metin yazma ve üzerinde değişiklik yapma Notlardan ilgili bölümleri çalış
6 Kelime işlem programında tablolar, listeler oluşturma, küçük resim, dosyadan resim ekleme. Notlardan ilgili bölümleri çalış
7 Kelime işlem programında tablolar, listeler oluşturma, küçük resim, dosyadan resim ekleme. Notlardan ilgili bölümleri çalış
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Metin yazma uygulamaları. Notlardan ilgili bölümleri çalış
10 Hücreler ve hücre yapıları, Hücrelerle matematiksel işlemler yapma Notlardan ilgili bölümleri çalış
11 Hücrelerle mantıksal işlemler yapma, Hücre sıralama ve filtreleme Notlardan ilgili bölümleri çalış
12 Verilerden grafik çizdirme, değişik grafik türleri uygulamaları Notlardan ilgili bölümleri çalış
13 İnternet temel terimleri ve kavramları Notlardan ilgili bölümleri çalış
14 FTP kullanımı ve Webde gezinme Notlardan ilgili bölümleri çalış
15 Arama Motorları ve E-posta Notlardan ilgili bölümleri çalış
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar