DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şengül DOĞANAY
Dersi Verenler
ÇİĞDEM ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi, Türk eğitim sisteminin yasal temellerini ve örgütsel yapısını tanıtmayı amaçlayan bir derstir.
Dersin İçeriği
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitimin toplumsal temellerini açıklar.
2) Öğretimin basamaklarını ifade eder.
3) Eğitimin nasıl örgütlendiğini farkeder.
4) Eğitim sitemindeki insan gücü kaynağını ve bu sitemi yürüten erki açıklar.
5) Eğitimde yönetim sürecini açıklar.
6) Okul yönetim süreçlerini ve işlevlerini ifade eder.
7) Eğitim programının yönetimini açıklar.
8) Öğrenci işlerinin yönetimini açıklar.
9) Eğitim çalışanlarının özlük haklarını ifade eder.
10) Türk Eğitim sisteminin örgüt yapısını tanımlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MEB TEŞKİLAT GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE KLASİK KURAMLAR İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE NEOKLASİK KURAMLAR İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE MODERN KURAMLAR İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 YÖNETİM SÜREÇLERİ İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 ÖĞRENCİ İŞLERİNİN YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 EĞİTİM PROGRAMININ YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 DESTEK İŞLERİ VE BÜTÇENİN YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 OKULA TOPLUMSAL KATILIM İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar