DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dil Bilgisi III: Kelime Bilgisi TEB   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof.Dr.FARUK YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dil ile sosyal yaşam arasında ilişki kurarak kelime türlerini tanıtmak. Her bir kelime türünün ortaya çıkma şartlarını, dildeki kullanım alanlarını, birbirleriyle ilişki biçimlerini sezdirmek. Söz diziminin yargısız yapılarını, bunların kelime öbeği oluşturma biçimlerini kavratmak.
Dersin İçeriği
Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; isim, sıfat, zamir, zarf fiil; edat, bağlaç, ünlem; uygulama çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kelime bilgisi ile ilgili temel konuları kavramak.
2) Kelime bilgisi ile ilgili yapılmış araştırmaları taramak ve onlardan faydalanmak.
3) Metin içinde kelimeleri görev adlarına göre çözümleyebilmek.
4) Kelimeler arasındaki işlev ve anlam farklarını belirleyebilmek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sözcük Bilgisi dersinin kapsamı, konu alanı. Yok Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Kelimenin tanımı, özellikleri; kelime sınıfları. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 İsimlerin özellikleri ve çeşitleri. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Zamirlerin özellikleri ve çeşitleri. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kelime çözümleme çalışmaları, yazım uygulamaları Araştırma Anlatım
6 Sıfatların özellikleri ve çeşitleri. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Zarfların özellikleri ve çeşitleri. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yok Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Fiillerin özellikleri ve çeşitleri Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Edatların özellikleri ve türleri. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Bağlaçların özellikleri ve çeşitleri, ünlemlerin özellikleri ve çeşitleri. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 İsim ve sıfat tamlamaları. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Kelime çözümleme çalışmaları, yazım uygulamaları. Kelime çözümleme çalışmaları, yazım uygulamaları. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Genel tekrar I Genel tekrar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Genel tekrar II Genel tekrar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yok Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar