DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı II TEB   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç.Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dönemin sanatçılarını, eserlerini ve edebi anlayışlarını somut metinler üzerinde değerlendirir
Dersin İçeriği
Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar, edebi türler, nazım şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayışları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Milli Edebiyat Dönemi edebiyatının özelliklerini öğrenir.
2) Cumhuriyet Dönemi sanatçılarını öğrenir.
3) Cumhuriyet Döneminin öncü eserlerini okur.
4) Cumhuriyet edebiyatının genel özelliklerini öğrenir.
5) Modern Türk edebiyatı sanatçılarını öğrenir.
6) Modern Türk edebiyatının öncü eserlerini okur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağdaş Türk Edebiyatı genel özellikleri. Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Milli Edebiyat Dönemi Ömer Seyfettin Hikayeleri Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Cumhuriyet Edebiyatı, Reşat Nuri-Çalıkuşu I Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Cumhuriyet Edebiyatı-Reşat Nuri-Çalıkuşu II Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Cumhuriyet Edebiyatı-Ahmet Hamdi-Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Cumhuriyet Edebiyatı-Peyami Safa-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Cumhuriyet Edebiyatı-Halikarnas Balıkçısı-Aganta Burina Burinata Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara değerlendirme(Vize) Yazılı Sınav
9 Modern Turk edebiyatı-Haldun Taner-Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Modern Turk edebiyatı-Birinci Yeni Şiiri-Orhan Veli Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Modern Turk edebiyatı-İkinci Yeni Şiiri Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Modern Turk edebiyatı-Saf Şiir Anlayışı Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Modern Türk Edebiyatı I Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Modern Türk Edebiyatı II Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Modern Türk Edebiyatı III Ders kitabı incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar