DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli II: Tarihi Türk Lehçeleri TES   202 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk dili tarihini öğretmek ve tarihi dönemlerini tasnif etmek.
Dersin İçeriği
Türk Dili tarihinin başlangıçtan günümüze gelinceye kadar bütün safhalarını incelemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edebi dönemleri bilme
2) Alanın sınırlarını bilme
3) Uygun metin seçimi yapabilme
4) Uygun öğretim yöntem ve tekniklerini bilme ve uygulayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk dilinin Tarihi dönemleri Türk dilinin Tarihi dönemleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
2 Köktürkçenin Türk dili içindeki yeri ve önemi Köktürkçenin Türk dili içindeki yeri ve önemi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
3 Metin inceleme I Metin inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
4 Metin inceleme II Metin inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
5 Uygur Türkçesinin Türk dili içindeki yeri ve önemi Uygur Türkçesinin Türk dili içindeki yeri ve önemi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
6 Metin inceleme III Metin inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
7 Metin inceleme IV Metin inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Karahanlı TürkçesininTürk dili içindeki yeri ve önemi Karahanlı TürkçesininTürk dili içindeki yeri ve önemi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
10 Metin inceleme V Metin inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
11 Metin inceleme VI Metin inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 Harezm- Altın Ordu Türkçesinin Türk dili içindeki yeri ve önemi Metin İnceleme Harezm- Altın Ordu Türkçesinin Türk dili içindeki yeri ve önemi Metin İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Çağatay Türkçesinin Türk dili içindeki yeri ve önemi Metin İnceleme Çağatay Türkçesinin Türk dili içindeki yeri ve önemi Metin İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili içindeki yeri ve önemi Metin İnceleme Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili içindeki yeri ve önemi Metin İnceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar