DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okuma becerisinin nitelikleri ve okur, yazar, metin bağlamında açıklanması Okuma becerisinin nitelikleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Okuma eğitiminde yaşanan sorunlar Okuma eğitiminin sorunları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Türkçe dersi öğretim programlarında okuma eğitiminin tarihçesi Türkçe dersi öğretim programları bağlamında okuma eğitiminin tarihçesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 2006 Türkçe dersi öğretim programında temel beceriler ile okuma becerisine yönelik amaç ve kazanımlar 2006 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 2006 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisine yönelik yöntem ve teknikler ile ölçme-değerlendirme anlayışı 2006 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 2015 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisi 2015 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 2017 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisi 2017 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 2018 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisi 2018 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 2019 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisi 2019 Türkçe dersi öğretim programı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Okuma eğitiminde üst biliş stratejilerinin önemi Okuma eğitiminde üst biliş Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Eleştirel okuma Eleştirel okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 Okuma eğitiminde karşılaşılan okuma güçlükleri Okuma güçlükleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
14 Okuma alışkanlığını kazandırmada okul, öğretmen ve ailenin rolü Okuma alışkanlığını kazandırmada etkili olan faktörler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri Okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar