DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anlama Teknikleri I:okuma Eğitimi TEB   303 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okuma becerisinin kuramsal niteliklerini kavrama, okuma eğitiminin sorunlarına yönelik farkındalık kazanma, Türkçe dersi öğretim programları bağlamında okuma becerisini kazanımlar, etkinlikler, yöntem-teknikleri, ölçme-değerlendirme yaklaşımları açısından kavrama, okuma eğitiminde üstbilişin ve eleştirel okumanın önemini kavrama, okuma güçlüklerini fark etme, okuma alışkanlığını kazandırmada etkili olan faktörleri kavrama.
Dersin İçeriği
Okuma becerisinin kuramsal boyutları, okuma eğitiminin sorunları, okuma eğitiminin tarihçesi, 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan öğretim programlarında okuma becerisine yönelik kazanımlar, etkinlikler, yöntem-teknikler ve ölçme değerlendirme ögeleri, okuma eğitiminde üstbiliş, eleştirel okuma, okuma güçlükleri, okuma alışkanlığının kazandırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okuma becerisinin niteliklerini okur, yazar, metin bağlamında açıklar.
2) Okuma eğitiminin sorunlarını tartışır.
3) Türkçe dersi öğretim programları bağlamında okuma eğitiminin tarihçesini kavrar.
4) 2006 Türkçe dersi öğretim programında temel becerilerle okuma becerisine yönelik amaç ve kazanımları kavrar.
5) 2006 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisine yönelik yöntem ve teknikler ile ölçme-değerlendirme anlayışını kavrar.
6) 2015 Türkçe dersi öğretim programını okuma becerisi açısından değerlendirir.
7) 2017 Türkçe dersi öğretim programını okuma becerisi açısından değerlendirir.
8) 2018 Türkçe dersi öğretim programını okuma becerisi açısından değerlendirir.
9) 2019 Türkçe dersi öğretim programını okuma becerisi açısından değerlendirir.
10) Okuma eğitiminde üst biliş stratejilerinin önemini kavrar.
11) Okuma eğitiminde eleştirel okumanın önemini kavrar.
12) Okuma güçlüklerini kavrar .
13) Okuma alışkanlığını kazandırmada etkili olan faktörleri kavrar.
14) Okuma etkinlikleri geliştirir.
15)