DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri 1 MB   321 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Habibe ALDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı alana özel öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile araçlarının kullanımında yeterlilik geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Öğretim teknologlarının çalışma alanları ve yeterlilikler; öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin bilgisayar temelli-destekli, uzaktan eğitim vb. öğretim ortamlarına uygulanışı ve transferi ile bu uygulamaların öğretim öğeleri ile ilişkileri; bilgi sunum-paylaşım araçları ve uygulamaları: grafikler, tablolar, kavram haritaları, tartışma yazılımları gibi bilişsel araçların kullanımı; animasyon, similasyon, artırılmış gerçeklik, diğital video, bloglar, sosyal media vb. uygulamaların eğitimde kullanılışı; bilişim teknolojileri öğretimindeki yaygın uygulamalar ve yenilikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin birbirleri ile esnek birleşiminin sağlandığı uygulamalar sergileme
2) Temel alınan eğitim felsefesi, öğretim modelleri, öğrenme kuramları, içerik türleri ile öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin uyumlu olduğu uygulamalar sergileme
3) Yazılı veya çok ortamlı öğrenme kaynaklarını öğretim stratejileri, yöntem ve teknik kullanımları açısından değerlendirebilme
4) Öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri, yazılı materyallere ve bilgisayar temelli, bilgisayar destekli digital öğrenme çevrelerine uygulayabilme
5) Tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında zamanında, etkili ve verimli şekilde işbirlikli çalışabilme
6) Öğretim ile ilgili alınan karar veya uygulamaları bilimsel ve eğitimsel değerleri temelinde eleştirebilme ve gerekçelendirebilme
7) Bilişim teknolojileri öğretimindeki gelişmeleri açıklayabilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Önceki bilgilerin gözden geçirilmesi-ders tanıtım Gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Öğretim uygulamaları planlaması I- Mikro öğretim ve grup çalışmaları için öneri metinlerinin yazımı Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
3 Öğretim uygulamaları planlaması II Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
4 Öğretim uygulamaları planlaması III Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar and grup çalışması Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
5 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar I- değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
6 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar II-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
7 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar III-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınav için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Yazılı Sınav
9 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar IV-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
10 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar V-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
11 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar VI-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
12 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar VII-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Seçilen öğretim uygulamaları ve sunumlar VIII-değerlendirme ve grup çalışması Sunular ve öğretim için gerekli hazırlıklar ve grup çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Üst-düzey düşünme ölçümleri için puanlama rehberi hazırlama Analitik-bütünsel formların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
15 Uygulama değerlendirmeleri ve gözden geçirme Gözden geçirme, tartışma ve son değerlendirmeler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı, coktan seçmeli vb. sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar