DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme ve Değerlendirme EMB   302 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tugay AKBULUT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TUGAY AKBULUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim işiyle uğraşacak olan bireylere, eğitim programının, öğretimin etkililiğinin ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine yönelik temel becerileri kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin rolü ve önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlar.
2) Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin rolünü kavrar ve öneminin farkında olur.
3) Eğitimde kullanılan ölçme araç ve tekniklerini açıklar.
4) Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikleri açıklar.
5) Test maddesi hazırlar, uygular ve değerlendirir.
6) Okul öğrenmelerinde kullanılan araçlardan elde edilen puanların test ve madde istatistiklerini hesaplar.
7) Ölçme sonuçları üzerinde merkezi eğilim ölçülerini hesaplayıp bunları yorumlar.
8) Ölçme sonuçları üzerinde merkezi yayılma ölçülerini hesaplayıp bunları yorumlar.
9) Ölçme sonuçları doğrultusunda grup puanlarını yorumlar.
10) Alternatif ölçme araçlarını farklı alanlarda öğrenci başarısını ölçmek için kullanır.
11) Değerlendirme ve not verme tekniklerini uygular.
12) Eğitimde kullanılan çağdaş ve geleneksel değerlendirme biçimlerini karşılaştırır.
13) Çağdaş ve geleneksel değerlendirme biçimlerinde dikkat edilmesi gereken unsurları açıklar.
14) Çeşitli değerlendirme yaklaşımlarını kullanarak öğrenci başarısını değerlendirir.
15) Ölçme ve değerlendirme ilkelerini temel alarak ilgili alanda öğrenci başarısı ve programın etkililiğini yorumlar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar (ölçme, değerlendirme vb.), Ölçmede Hata Türleri, Ölçme Hatalarının Kaynakları, ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
2 Ölçme ve değerlendirme ilişkisi, Ölçme ve değerlendirmenin amacı, Değerlendirme türleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Eğitimde kullanılan ölçme araç ve teknikleri, Test Dışı Teknikler ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 İyi bir testte bulunması gereken özellikler ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Geleneksel Ölçme Araç ve Teknikleri I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Geleneksel Ölçme Araç ve Teknikleri I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
7 Alternatif Ölçme Araç ve Teknikleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
Ödev
9 Sınav Planı ve ölçme aracı hazırlama ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Ölçme aracı uygulama ve değerlendirilmesi ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
11 Madde analizi I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
12 Madde analizi II ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Test analizi I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Test analizi II ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Not Verme Teknikleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar