DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Genel Kültür II: Felsefe ve Edebiyat TES   426 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Doç. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefe ve edebiyat ilişkisini çeşitli yönleriyle incelemek.
Dersin İçeriği
felsefe ve edebiyat ilişkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe ve edebiyat arasında ilişki kurar
2) Romanlarda felsefi ögeleri tespit eder
3) Şiir ve felsefe arasında ilişki kurar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel giriş Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
2 Felsefe-edebiyat ilişkilerinin çeşitli yönleri Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
3 Edebiyata felsefeyle bakmak Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
4 Edebiyat ve hermeneutik: edebiyat eserlerini anlama ve yorumlama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
5 Varoluşçuluk ve edebiyat Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
6 Romanlarda felsefi temalar I Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
7 Romanlarda felsefi temalar II Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav ara sınav Yazılı Sınav
9 Tiyatroda felsefi tema ve problemler Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
10 Öykü ve hikayede felsefi temalar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
11 Şiir ve felsefe Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
12 Şiirde felsefi temalar I Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
13 Şiirde felsefi temalar II Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
14 Şiirde felsefi temalar III Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
15 Çocuk edebiyatında felsefe temaları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar