DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Genel Kültür II: Sanat Metinleri İnceleme TES   428 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şiir, roman ve hikaye gibi sanat metinlerinin incelenmesinin yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Çağdaş metinlerin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Roman incelemesi yapabilir..
2) Şiir incelemesi yapabilir.
3) Hikaye incelemesi yapabilir.
4) Sanat metinleri inceleme yöntem ve tekniklerini uygulayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında bilgi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hikaye incelemesi-Ömer Seyfettin Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hikaye incelemesi-Refik Halit Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Hikaye incelemesi-Sait Faik Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Roman incelemesi-Namık Kemal Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Roman incelemesi-Reşat Nuri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Roman incelemesi-Halide Edip Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Roman incelemesi-Yakup Kadri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Şiir İncelemesi-Mehmet Akif Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Şiir İncelemesi-Yahya Kemal Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Şiir İncelemesi-Ziya Osman Saba Okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Şiir İncelemesi-Cemal Süreya Okuma Anlatım
Tartışma
14 Şiir İncelemesi-Sezai Karakoç Okuma Tartışma
15 Şiir İncelemesi-Genel Tekrar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar