DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1 TRKZ   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Edebiyat kuramlarını öğrencilere öğretmek.
Dersin İçeriği
Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen öğelerin yöntem açısından karşılaştırılması, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebi düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okuduğu bir metni eleştirel okur.
2) Yazarın hangi kurama bağlı olarak yazdığını açıklayabilir.
3) Metinlerin yazılış amacı, süreci ve biçimleri arasındaki ilişkiyi kurabilir.
4) Edebi kuramlar ile edebi akımlar arasında ilişkiyi kurabilir.
5) Edebi kuramların ortaya çıkışındaki siyasi ve ekonomik etkileri izah edebilir.
6) Temel kuramları ana özellikleri ile anlatabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebiyat nedir Konusu, metodu, tarihi, sosyolojisi. Gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
2 Edebiyat kuramlarına giriş İ Gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
3 Edebiyat kuramlarına giriş II Gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
4 Yansıtma Kuramı I (Aristoteles-Poetika) Gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
5 Yansıtma Kuramı II (Sophokles-Oidipus) Gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
6 Dış Dünyaya ve Topluma Dönük Eleştiri I Gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
7 Dış Dünyaya ve Topluma Dönük Eleştiri II Gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
9 Anlatımcılık I Gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
10 Anlatımcılık II Gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
11 Sanatçıya Dönük Eleştiri: Psikoloji ve Kişilik, Psikanaliz Gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
12 Yeni Eleştiri, Rus Biçimciliği gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
13 Yapısalcılık ve Ötesi I gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
14 Yapısalcılık ve Ötesi II gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
15 Yapısalcılık ve Ötesi III gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları gerekli okumaları yapar Anlatım
Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar