DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlı Türkçesi 1 TRKZ   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, Osmanlı Türkçesinin temel özelliklerini, Arap kökenli Türk alfabesinin yazılış ve okunuş özelliklerini uygulamalar yoluyla öğretmektir.
Dersin İçeriği
Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arap kökenli Türk alfabesini okur.
2) Arap kökenli Türk alfabesiyle yazar.
3) Cumhuriyet öncesi döneme ait Arap kökenli Türk alfabesiyle yazılı metinleri Latin kökenli Türk alfabesine çevirebilir.
4) Türkçe kelimelerin yazılışlarını özelliklerin açıklar.
5) Türkçe eklerin yazılış özelliklerini açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Türkçesinin genel tanımı Yok Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 Alfabeyi tanıma I Yazma ve okuma çalıması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Alfabeyi tanıma II Yazma ve okuma çalıması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Hece ve kelime okuma ve yazma çalışması III Yazma ve okuma çalıması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Hece ve kelime okuma ve yazma çalışması IV Yazma ve okuma çalıması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Türkçe yazım özellikleri. Matbu metin okuma çalışması V Okuma çalıması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Türkçe yazım özellikleri. Matbu metin okuma çalışması VI Okuma çalıması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Türkçe yazım özellikleri. Matbu metin okuma çalışması VII Okuma çalışması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 Türkçe yazım özellikleri. Matbu metin okuma çalışması VIII Okuma çalışması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Türkçe yazım özellikleri. Matbu metin okuma çalışması IX Okuma çalışması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Türkçe yazım özellikleri. Matbu metin okuma çalışması X Okuma çalışması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Türkçe yazım özellikleri. Matbu metin okuma çalışması XI Okuma çalışması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Türkçe yazım özellikleri. Matbu metin okuma çalışması XII Okuma çalışması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Türkçe yazım özellikleri. Matbu metin okuma çalışması XIII Okuma çalışması Ödev
Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar