DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları TRKZ   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe öğretimini kolay ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını kavrama.
Dersin İçeriği
Türkçe öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; Türkçe öğretmenin amacı ve temel ilkeleri; Türkçe öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının Türkçe öğretimine yansımaları; Türkçe öğretiminde temel beceriler; sınıf içi uygulama örnekleri; Türkçe öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir Türkçe öğretiminin bileşenleri; Türkçe öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkçe öğretiminin önemini değerlendirir.
2) Türkçe öğretiminin amacını ve temel ilkelerini açıklar.
3) Türkçe öğretiminin tarihsel sürecini değerlendirir.
4) Farklı öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının Türkçe öğretimine yansımasını değerlendirir.
5) Türkçe öğretiminin güncel sorunlarını değerlendirir, bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
6) Farklı öğrenme ve öğretme yaklaşımlarına uygun eğitim ortamları tasarlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel dil becerilerinin öğretimine giriş Ders notu (1. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yazma öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (2. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Konuşma öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (3. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Okuma öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (4. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dinleme öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (5. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Türkçe Dersi Programındaki (2018) kazanımların incelenmesi I Türkçe Dersi Programı (2018) incelenecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Türkçe Dersi Programındaki (2018) kazanımların incelenmesi II Türkçe Dersi Programı (2018) incelenecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlama Yazılı Sınav
9 Türkçe Dersi Programındaki (2018) etkinliklerin incelenmesi I Türkçe Dersi Programı (2018) incelenecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Türkçe Dersi Programındaki (2017) etkinliklerin incelenmesi II Türkçe Dersi Programı (2018) incelenecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri Türkçe dersi kitapları incelenecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Türkçe öğretiminde kullanılacak metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi Türkçe dersi kitapları incelenecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin çeşitli yönlerden incelenmesi Türkçe dersi kitapları incelenecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme araç, tür ve yöntemleri I Ders notu (6. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme araç, tür ve yöntemleri II Ders notu (7. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar