DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Halk Edebiyatı 1 TRKZ   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Halk Edebiyatının temelkavramlarının ve türlerinin tanıtılmasını sağlamak
Dersin İçeriği
Türk Edebiyatının kolları, halk edebiyatının bölümleri, halk edebiyatının kaynakları, Genel çizgileriyle halk edebiyatı, Anonim halk edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı, Aşık edebiyatı, Türk halk bilimi, tarihçesi, diğer dallarla ilişkileri, Türk halk biliminde alan araştırması yöntemi, Türk halk edebiyatında biçim, tür, içerik, Mani türünün tanıtılması, Koşma türünün tanıtılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halk edebiyatının doğuşu ve yayılma sahaları hakkında bilgi verebilir.
2) Halk edebiyatının dönemleri hakkında bilgi verebilir.
3) Halk edebiyatının biçim özellikleri hakkında genel bilgiler verebilir.
4) Halk edebiyatının içerik özellikleri hakkında genel bilgiler verebilir.
5) Halk edebiyatının manzum türleri hakkında genel bilgiler verebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebiyat nedir Türk Edebiyatının kolları, halk edebiyatının bölümleri, halk edebiyatının kaynakları. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
2 Genel çizgileriyle halk edebiyatı I Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
3 Anonim halk edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
4 Genel çizgileriyle halk edebiyatı II Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
5 Türk halk bilimi, tarihçesi, diğer dallarla ilişkileri. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
6 Türk halk biliminde alan araştırması yöntemi. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
7 Türk halk edebiyatında biçim, tür, içerik I Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
8 Ara Sınav Sınav
9 Türk halk edebiyatında biçim, tür, içerik II Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
10 Mani türünün tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
11 Mani türüyle ilgili örnek şiirlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
12 Koşma türünün tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
13 Koşma türüyle ilgili örnek şiirlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
14 Genel tekrar I Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
15 Genel tekrar II Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar