DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı 1 TRKZ   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Divan şiirinin genel özelliklerini bilmek ve XVI. yüzyıla kadar yetişen şair ve eserleri tanımaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste divan şiirinin biçim ve içerik özellikleri, başlangıçtan XVI. yüzyıla kadar divan edebiyatı konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Divan şiirinin biçim ve içerik özelliklerini tanır.
2) Eski Türk Edebiyatı tarihini kavrar.
3) Dönemlere göre divan şiiirindeki değişimleri saptar.
4) Başlangıçtan XIV. yüzyıla kadar şiirdeki değişim ve gelişimi açıklar.
5) Edebi sanatları ayırt eder.
6) Divan edebiyatı kapsamındaki metinleri değerlendirir.
7) Divan şiirindeki mazmunları yorumlar.
8) Manzum ve mensur metinleri değerlendir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Divan şiirinin içerik özellikleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Divan şiirinin içerik özellikleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Divan şiirinin biçimsel özellikleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Divan şiirinin biçimsel özellikleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Başlangıçtan XVI. yüzyıla kadar Eski Türk edebiyatı tarihi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Başlangıçtan XVI. yüzyıla kadar Eski Türk edebiyatı tarihi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 XVI. yüzyılın önde gelen şairleri ve eserleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan Konuların Tekrar Edilmesi Yazılı Sınav
9 Edebi sanatlar Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Edebi sanatlar Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
11 Edebi sanatlar Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
12 Metin Üzerinde İnceleme Çalışmaları Kaynak Okuma Anlatım
Grup Çalışması
13 Metin Üzerinde İnceleme Çalışmaları Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
14 Manzum ve Mensur metinler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Manzum ve Mensur metinler Kaynak Okuma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan Konuların Tekrar Edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar