DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı 2 TRKZ   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatını, edebi toplulukları, sanatçıları ve önemli eserlerini öğrencilere tanıtıp onlarda metin çözümlemesi yoluyla edebi ve estetik bir zevk oluşturmak.
Dersin İçeriği
Cumhuriyet Döneminden günümüze kadar Türk Edebiyatını, edebi toplulukları, sanatçıları ve önemli eserlerini öğrencilere tanıtıp onlarda metin çözümlemesi yoluyla edebi ve estetik bir zevk oluşturmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Milli Edebiyat Dönemi edebiyatının özelliklerini sıralayabilir
2) Cumhuriyet Dönemi sanatçılarını bilir.
3) Cumhuriyet Döneminin öncü eserlerini okumanın önemini kavrar.
4) Cumhuriyet edebiyatının genel özelliklerini sıralayabilir.
5) Modern Türk edebiyatı sanatçılarını sıralayabilir.
6) Modern Türk edebiyatının öncü eserlerini okumanın önemini kavrar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağdaş Türk Edebiyatı genel özellikleri. Dersin Tanıtımı
2 Milli Edebiyat Dönemi Ömer Seyfettin Hikayeleri Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
3 Cumhuriyet Edebiyatı, Reşat Nuri-Çalıkuşu I Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
4 Cumhuriyet Edebiyatı-Reşat Nuri-Çalıkuşu II Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
5 Cumhuriyet Edebiyatı-Ahmet Hamdi-Saatleri Ayarlama Enstitüsü Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
6 Cumhuriyet Edebiyatı-Peyami Safa-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
7 Cumhuriyet Edebiyatı-Halikarnas Balıkçısı-Aganta Burina Burinata Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Modern Turk edebiyatı-Haldun Taner-Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
10 Modern Turk edebiyatı-Birinci Yeni Şiiri-Orhan Veli Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
11 Modern Turk edebiyatı-İkinci Yeni Şiiri Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
12 Modern Turk edebiyatı-Saf Şiir Anlayışı Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
13 Modern Türk Edebiyatı I Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
14 Modern Türk Edebiyatı II Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
15 Modern Türk Edebiyatı III Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar