DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe Öğretim Programları TRKZ   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretim programını ve ögelerini kavrama, Türkçe dersi öğretim programlarının tarihsel süreç içindeki değişimini ve programların niteliklerini kavrama, Türkçe dersi öğretim programlarını tüm ögeleri açısından değerlendirme.
Dersin İçeriği
Öğretim programı kavramı ve program ögeleri, program geliştirmenin temelleri, 1924'ten günümüze Türkçe dersine yönelik program geliştirme çalışmaları ve öğretim programlarının özellikleri, Türkçe dersi öğretim programlarının değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program kavramını ve ögelerini kavrar.
2) Program geliştirmenin temellerini anlar.
3) 1924 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programını değerlendirir.
4) 1929 Orta Mektep Türkçe Programını değerlendirir.
5) 1938 Orta Mektep Türkçe Programını değerlendirir.
6) 1949 ve 1962 Ortaokul Türkçe Programlarını değerlendirir.
7) 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programını değerlendirir.
8) 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programını değerlendirir.
9) 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programını değerlendirir.
10) 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programını değerlendirir.
11) 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programını değerlendirir.
12) 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programını değerlendirir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretim programı kavramı ve ögeleri İlgili kaynakların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Program geliştirmenin temelleri İlgili kaynakların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
3 1924 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı 1924 Türkçe Dersi Öğretim Programının araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 1929 Orta Mektep Türkçe Programı 1929 Orta Mektep Türkçe Programının araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
5 1938 Orta Mektep Türkçe Programı 1938 Orta Mektep Türkçe Programının araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
6 1949 ve 1962 Ortaokul Türkçe Programları 1949 ve 1962 Ortaokul Türkçe Programlarının araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programının araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programında Temel Beceriler, Amaç ve Kazanımlar, Etkinlik Örnekleri 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programının araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yöntem ve Teknikler, Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programının araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
12 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programının araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
13 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (Yetkinlikler, Değerler, Kazanımlar) 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programının araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programının araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar