DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dil Bilgisi 3 TRKZ   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçenin sözcük yapısı ve sözcük türlerini kavramak.
Dersin İçeriği
Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; ad (isim), önad (sıfat), adıl (zamir), belirteç (zarf); eylem (fiil); ilgeç (edat), bağlaç, ünlem; uygulama çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilbilgisi ve dil bilimin temel terimlerini, kavramlarını ve ilkelerini tanır.
2) Sözcükleri bağlam içindeki kullanımlarına göre tanırlar ve belirleyebilir.
3) Sözcükleri bağlam içindeki kullanımlarına göre tür, işlev, yapı bakımından analiz edebilir.
4) Sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili dil yanlışlarını ayırt eder.
5) Sözcükleri türlerine göre sınıflandırır.
6) Sözcük türleri arasındaki ilişkileri değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sözcük türleri ve Sözcük grupları hakkında bilgi Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Sözcük türleri ve Sözcük grupları hakkında bilgi Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
3 Adlar hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
4 Adlar hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Sıfatlar hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Sıfatlar hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Benzetim
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Zamirler hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Tekrar etme Yazılı Sınav
9 Zarflar hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Edatlar hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Bağlaçlar hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
12 Ünlemler hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Fiiller hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Fiiller hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Fiiller hakkında bilgi ve uygulamalar Kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar etme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar