DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı TRKS   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim süreci ve öğretim materyalleriyle ilgili temel kavramları anlamasını, öğretim teknolojisinin, araç ve materyallerinin tarihsel gelişimini kavramasını, öğrenme kuramlarının ve değişen öğretim programlarının öğretmen ve öğrenci rolleriyle ilişkisini kavramasını, öğretim ortamlarında iletişim sürecinin önemini tartışabilmesini, öğretim araç ve materyallerinin türlerini kavramasını, öğretim materyali tasarlama ve hazırlama ilkelerini kavramasını, öğretim materyallerini değerlendirmeyi kavramasını, Türkçe eğitiminde seçilen konuya ve kazanımlara uygun materyal hazırlama ve sunma becerilerini geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Öğretim süreci ve öğretim materyalleriyle ilgili temel kavramlar, öğretim araç ve materyallerinin tarihsel gelişimi, farklı öğrenme kuramlarının öğretim programlarına yansımasıyla değişen öğrenci- öğretmen rolleri,öğretim ortamlarında iletişim süreci, kullanılan araç-gereçler ve öğretim materyalleri, Türkçe öğretiminde öğretim araçları ve materyalleri kullanmanın önemi, öğretim materyalini hazırlama, tasarlama ilkeleri ve değerlendirme, seçilen konuya ve kazanımlara uygun materyal hazırlama ve sunma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretim süreci ve öğretim materyalleriyle ilgili temel kavramları açıklar.
2) Öğretim teknolojisinin gelişim sürecini, öğretim araç ve materyallerinin tarihsel gelişimini kavrar.
3) Öğrenme kuramları ve öğretim programları ile öğrenci-öğretmen rolleri arasındaki ilişkiyi kavrar.
4) Öğretim ortamlarında iletişimin önemini kavrar.
5) Öğretim ortamlarında kullanılan araç ve gereç türlerini kavrar.
6) Öğretim ortamlarında kullanılan materyal türlerini kavrar.
7) Öğretim sürecinde bilgisayar ve internet kullanımını kavrar.
8) Türkçe eğitiminde öğretim araçları ve materyalleri kullanmanın önemini açıklar.
9) Öğretim materyali hazırlama ve tasarlama ilkelerini kavrar.
10) Öğretim materyallerinin değerlendirilmesini kavrar.
11) Konuya ve kazanımlara uygun materyal tasarlar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitim, öğretim, öğretim programı, öğretim aracı, öğretim materyali, öğretim tasarımı, eğitim ve öğretim teknolojisi gibi temel kavramların açıklanması Ders ile ilgili kaynakları hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Öğretim teknolojisinin gelişim süreci, öğretim araç ve materyallerinin tarihsel gelişimi Ders ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Öğrenme kuramları ve öğretim programlarına yansıması, değişen öğrenci-öğretmen rolleri Ders ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Öğretim ortamlarında iletişim süreci ve sınıf içi iletişimin geliştirilmesi Ders ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Öğretim ortamlarında kullanılan araç ve gereçler Ders ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Öğretim ortamlarında kullanılan materyal türleri Ders ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Öğretim sürecinde bilgisayar ve internet kullanımı Ders ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav
9 Türkçe eğitiminde öğretim araçları ve materyalleri kullanmanın önemi, kullanılan araç ve materyaller Ders ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
10 Öğretim materyali hazırlama ve tasarlama ilkeleri Ders ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi Ders ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Seçilen konuya ve kazanımlara uygun materyal tasarlama ve sunma Örnek öğretim materyallerinin incelenmesi Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
13 Seçilen konuya ve kazanımlara uygun materyal tasarlama ve sunma Örnek öğretim materyallerinin incelenmesi Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
14 Seçilen konuya ve kazanımlara uygun materyal tasarlama ve sunma Örnek öğretim materyallerinin incelenmesi Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
15 Seçilen konuya ve kazanımlara uygun materyal tasarlama ve sunma Örnek öğretim materyallerinin incelenmesi Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar