DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Edebiyatı TEB   307 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk edebiyatının önemini ve yaş gruplarına göre ürünleni tanıtmak.
Dersin İçeriği
Çocuk edebiyatının tarihçesi, çocuk edebiyatının dönemlere göre sanatçı ve eserlerinin tanıtılması, çocuk edebiyatının biçim ve içerik olarak taşıması gereken özellikleri anlatmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ana hatlarıyla Türk ve dünya Çocuk edebiyatı tarihçesini bilir .
2) Çocuk edebiyatının temel ilkelerini bilir.
3) Edebi eserlerin çocuk edebiyatına, eğitim ve öğretim ilkelerine uygunluğunu analiz edebilir.
4) Türk ve dünya çocuk edebiyatının önde gelen eselerini okumanın gerekliliğini anlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğinin tanıtılması Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çocuk edebiyatının tarihçesinin verilmesi (Türk ve dünya edebiyatı) Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çocuk edebiyatı ürünlerinin içerik olarak taşıması gereken özelliklerinin anlatılması I (Küçük Prens'in analizi) Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çocuk edebiyatı ürünlerinin biçim olarak taşıması gereken özelliklerinin anlatılması (Pol ve Virgin'in analizi) Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çocuk edebiyatı ürünlerinin içerik olarak taşıması gereken özelliklerinin anlatılması II 1Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Çocuk edebiyatı ürünlerinin içerik olarak taşıması gereken özelliklerinin anlatılması III Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Çocuk edebiyatı ürünlerinin içerik olarak taşıması gereken özelliklerinin anlatılması IV Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav vize Yazılı Sınav
9 Masa türü ve Çocuk edebiyat Hakkında analiz (Türk Masalları, Saim Sakaoğlu eserinin incelenmesi) Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Destan ve Efsane hakkında (Üç Anadolu Efsanesi Tahlili) Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hikaye Hakkında I (Dede Korkut Hikayeleri'nin Tahlili) Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hikaye hakkında II Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Roman hakkında I (Türk İkizleri'nin Analizi) Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Roman hakkında II (Gümüş Kalem Tahlili) Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Şiir hakkında I Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar