DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dünya Edebiyatı TEB   309 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Batı edebiyatının tarihi gelişimini öğrenir, öncü eserlerden okumalar yapar.
Dersin İçeriği
Batı edebiyatının tarihi gelişimi, öncü yazar ve eserlerinin tanıtımını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya edebiyatının tarihçesini ana hatlarıyla bilir..
2) Dünya edebiyatının temel ilkelerini değerlendirebilir.
3) Dünya edebiyatının öncü eserlerini tanır..
4) Dünya Edebiyatının önemli eserlerinden okumalar yapmanın gerekliliğini anlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya destanları, İlkçağ medeniyetleri ve edebi kültürleri hakkında genel bilgi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Arap Edebiyatı, Bin Bir Gece Masalları Okuma- Binbir Gece Masalları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Fars Edebiyatı, Şehname Okuma-Şehname Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yunan Edebiyatı, İlyada Okuma-İlyada Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İtalyan Edebiyatı, İlahi Komedya Okuma-Dante Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Fransız Edebiyatı Okuma-Molliere Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Alman Edebiyatı, Genç Werther'in Acıları Okuma-Goethe Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara değerlendirme(Vize) Yazılı Sınav
9 İspanyol Edebiyatı, Dok Kişot Okuma- Don Kişot Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İngiliz Edebiyatı Okuma- Şiirler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Amerikan Edebiyatı, Fareler ve İnsanlar Okuma-John Steinbeck Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Rus Edebiyatı, Suç ve Ceza Okuma-Dostoyevski Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Türk Dünyası Edebiyatlar I Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türk Dünyası Edebiyatlar II Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türk Dünyası Edebiyatlar III Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar