DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları TEB   311 5 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Topluma hizmet uygulamalarını tanımak ve bu konuyla ilgili sosyal bilgiler programlarında yer alan kazanımları kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak; diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilenmek ve toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirerek bu konularda öğrencilerinin yaşamını zenginleştirmektir.
Dersin İçeriği
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Topluma hizmet uygulamalarının önemini açıklar.
2) Okul ve sosyal çevreyi ilişkilendirir.
3) Toplumsal sorunlarını tartışır.
4) Toplumsal sorunlara dair tartışmalar yapar ve uzman olan ya da olmayan kişileri bu konuda bilgilendirir.
5) Topluma hizmet çalışmalarının içinde yer almaya dair olumlu tutum geliştirir.
6) Toplumsal sorunlara yönelik proje geliştirir.
7) Toplumun genel ihtiyaçlarını görür.
8) Kamu kuruluşlarını tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğinin tanıtılması ve toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi Konuyla ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Topluma hizmet uygulamalarının hangi alanlarda olabileceği ve bu uygulamaların öneminin dair tartışmanın yapılması. Konuyla ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Tartışma
3 Topluma Hizmet Uygulamalarının Önemi Konuyla ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Toplumun Güncel Sorunlarını Belirleme ve Çözüm Üretmeye Yönelik Projeler Hazırlama I Konuyla ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Toplumun Güncel Sorunlarını Belirleme ve Çözüm Üretmeye Yönelik Projeler Hazırlama II Konuyla ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Panel, Konferans, Kongre, Sempozyum Gibi Bilimsel Etkinliklere İzleyici, Konuşmacı ya da Düzenleyici Olarak Katılma Konuyla ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
7 Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Çeşitli Projelerde Gönüllü Olarak Yer Alma Topluma hizmet eden kurumlar ve çalışmaları hakkında araştırma yapılması. Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Konuyla ilgili kaynak taraması yapılması. Performans Değerlendirmesi
9 Topluma Hizmet Çalışmalarının Okullarda Uygulanmasına Yönelik Temel Bilgi ve Becerilerin Kazanılması Topluma hizmet eden kurumlar ve çalışmaları hakkında araştırma yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Öğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Toplumsal Bir Projede Yer Almaları Topluma hizmet eden kurumlar ve çalışmaları hakkında araştırma yapılması. Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
11 Öğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Yer Aldıkları Toplumsal Projeleri Paylaşmaları I Konuyla ilgili kaynak taraması yapılması.
12 Öğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Yer Aldıkları Toplumsal Projeleri Paylaşmaları II Konuyla ilgili kaynak taraması yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Okullarda Etüt Saatlerinde Öğrencilere Yardımcı Olmak, Yaşlı, Engelli Bakım Evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumunda Kişilere Yardımcı Olmak I Kendi seçtikleri alanla ilgili derinlemesine çalışma yapmak. Grup Çalışması
14 Okullarda Etüt Saatlerinde Öğrencilere Yardımcı Olmak, Yaşlı, Engelli Bakım Evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumunda Kişilere Yardımcı Olmak II Kendi seçtikleri alanla ilgili derinlemesine çalışma yapmak.
15 Okullarda Etüt Saatlerinde Öğrencilere Yardımcı Olmak, Yaşlı, Engelli Bakım Evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumunda Kişilere Yardımcı Olmak III Kendi seçtikleri alanla ilgili derinlemesine çalışma yapmak. Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili kaynak taraması yapılması. Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar