DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli 3: Çağdaş Türk Yazı Dilleri TES   301 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçenin diğer kollarını tanımasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Çağdaş Türk yazı dillerini tanımak. Azerbaycan Türkçesi, Türkmence ve Özbekçe yazılı metinleri anlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çağdaş Türk yazı dillerinin sınıflandırılması
2) Çağdaş Türk yazı dillerinin sınıflandırılması
3) Çağdaş Türk yazı dillerinin sınıflandırılması
4) Azerbaycan Türkçesi grameri 1
5) Azerbaycan Türkçesi grameri 2
6) Azerbaycan Türkçesi grameri 3
7) Türkmence gramer 1
8) Ara Sınav
9) Türkmence gramer 2
10) Türkmence gramer 3
11) Türkmence gramer 4
12) Özbekçe Gramer 1
13) Özbekçe Gramer 2
14) Özbekçe Gramer 3
15) Özbekçe Gramer 4


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağdaş Türk yazı dillerinin sınıflandırılması I Yok Anlatım
2 Çağdaş Türk yazı dillerinin sınıflandırılması II Araştırma Alıştırma ve Uygulama
3 Çağdaş Türk yazı dillerinin sınıflandırılması II Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Azerbaycan Türkçesi grameri I Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Azerbaycan Türkçesi grameri II Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Azerbaycan Türkçesi grameri III Araştırma Anlatım
7 Türkmence gramer I Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yok Yazılı Sınav
9 Türkmence gramer II Araştırma Anlatım
Problem Çözme
10 Türkmence gramer III Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Türkmence gramer IV Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Özbekçe Gramer I Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Özbekçe Gramer II Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Özbekçe Gramer III Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Özbekçe Gramer IV Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yok Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar