DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Iv : Uygulamalı Dilbilim TES   304 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayça DİNÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYÇA DİNÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin çağdaş dilbilim kuramlarını tanımaları ve bu kuramların gerçek yaşamda ve dil öğretiminde uygulamalara etkilerinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Uygulamalı Dilbilim alanları, İkinci Dil ve Yabancı Dil Olgusu,İkinci ve/veya Yabancı Dil Edinimi, Sınıf Kuramı ve Uygulamaları, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğrenim/Öğretim Zorlukları, Örnek Uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dil olgusunu tanımlayabilme ve analizine hakim olma
2) Uygulamalı Dilbilim ve dil ediniminde yer alan temel kavramlara hakim olma ve bunlar hakkında tartışabilme
3) Dilbilimde daha ileri düzeydeki konuları anlayabilme ve dilbilimsel problemlere bu bilgiyi kullanarak çözüm bulabilme
4) Dil öğretimi, dil politikası, dil ve teknoloji, ve toplumda dilin rolü gibi uygulamalı dilbilim alanlarında teori ve pratiği buluşturabilme
5) Uygulamalı dilbilimde etik, deneysel ve teorik bilgiler ışığında araştırma yapabilme
6) Yaptıkları araştırmaların bulgularını, sonuçlarını yorumlayıp yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme
7) Türkçenin ikinci yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yaklaşımlar
8) Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan zorluklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygulamalı Dilbilim Olgusu ve Alanları Gözden geçirme Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 İkinci Dil ve Yabancı Dil Olgusu İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Benzetim
Örnek Olay
Ödev
3 Eğitim Seti ve Ders Tasarımı Örnekleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İkinci ve/veya Yabancı Dil Edinimi Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması, konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sınıf Kuramı ve Uygulamaları Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması, konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğrenim/Öğretim Zorlukları Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması, konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Dil Öğretiminde Kültür Öğesi Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması, konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Müfredatı Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Materyalleri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçe Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Metindilbilim Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Kitap Metinlerini İnceleme Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Kitap Metinlerini Analiz etme Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Kitap Metinlerini Analiz etme Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar