DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli V: Türkçenin Yazım Sorunları TES   401 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçenin yazımını kavramak
Dersin İçeriği
Türkçenin yazım tarihi; Latin kökenli Türk alfabesiyle Türkçenin yazımı: yazım kılavuzları, kılavuzlarda değişme ve gelişme, çelişkili kılavuzlar; Yürürlükteki yazım kılavuzu: bilgiler, sorunlar, tutarsızlıklar; yazım uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkçenin yazım sorunlarını anlar
2) Yazım yanlışı yapmaz.
3) Noktalama yanlışı yapmaz.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçenin yazım tarihi I yok Alıştırma ve Uygulama
2 Türkçenin yazım tarihi II araştırma Alıştırma ve Uygulama
3 Latin kökenli Türk alfabesiyle Türkçenin yazımı: yazım kılavuzları, kılavuzlarda değişme ve gelişme, çelişkili kılavuzlar I araştırma Alıştırma ve Uygulama
4 Latin kökenli Türk alfabesiyle Türkçenin yazımı: yazım kılavuzları, kılavuzlarda değişme ve gelişme, çelişkili kılavuzlar II araştırma Alıştırma ve Uygulama
5 Latin kökenli Türk alfabesiyle Türkçenin yazımı: yazım kılavuzları, kılavuzlarda değişme ve gelişme, çelişkili kılavuzlar III araştırma Alıştırma ve Uygulama
6 Yürürlükteki yazım kılavuzu: bilgiler, sorunlar, tutarsızlıklar I araştırma Alıştırma ve Uygulama
7 Yürürlükteki yazım kılavuzu: bilgiler, sorunlar, tutarsızlıklar II araştırma Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav yok Yazılı Sınav
9 Yazım uygulamaları I araştırma Alıştırma ve Uygulama
10 Yazım uygulamaları II araştırma Alıştırma ve Uygulama
11 Yazım uygulamaları III araştırma Alıştırma ve Uygulama
12 Yazım uygulamaları IV araştırma Alıştırma ve Uygulama
13 Noktalama uygulamaları I araştırma Alıştırma ve Uygulama
14 Noktalama uygulamaları II araştırma Alıştırma ve Uygulama
15 Noktalama uygulamaları III araştırma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar