DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Vı:anlambilim TES   402 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ergün SERİNDAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ERGÜN SERİNDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dillerin anlambilimsel özelliklerini araştırmak ve dizisel ve dizimsel düzeylerde ortaya çıkan anlam ilişkilerini dilbilimsel bakış açısından ele almak. Farklı dilbilimcilerin anlam konusunda geliştirdikleri yöntemler incelenerek öğrencilerin anlambilimsel ilişkileri keşfetmeleri sağlamak.
Dersin İçeriği
Anlam, ifade anlamı, sözce anlamı, toplumsal anlam gibi farklı düzlemlerde ele alınırken aynı zamanda mantıksal ilişkiler, anlambilimsel özellikler ve anlamın iletişimsel boyutu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dillerin anlambilimsel özelliklerini tespit eder
2) Dizisel ve dizimsel düzeylerde ortaya çıkan anlam ilişkilerini değerlendirir
3) Anlambilimsel ilişkileri belirler
4) Anlam türlerini tanımlar, sınıflandırır ve ayırt eder.
5) Sözcüğün tanımından hareket ederek, de Saussure'ün gösterge modeli ile Ogden ve Richards'ın göstergebilimsel üçgeninin öğelerini ayrıntılı bir biçimde tartışır.
6) Anlam ve kavramı ayırt eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilbilim ve Anlambilim İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
2 Anlambilimsel kavramlar İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
3 Anlam ve Gerçeklik İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
4 Anlam türleri İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Anlambilim ve Dilbilgisi İlişkisi İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Sözcükler ve Anlamları İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
7 Tümceler ve Anlamları İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Önceki dersler tekrar edilir Yazılı Sınav
9 Belirsizlik İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
10 Sezdirim İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
11 Bağlam ve Çıkarım 1 İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
12 Bağlam ve Çıkarım 2 İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar
13 Kişilerarası İletişim ve Söz-Eylem Kuramı 1 İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
14 Kişilerarası İletişim ve Söz-Eylem Kuramı 2 İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Anlamın Bileşenleri İlgili kaynakları okur, sunu hazırlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki dersler tekrar edilir Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar