DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Genel Kültür I: Dil Felsefesi TES   423 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Doç. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bir sorun alanı olarak dili felsefe açısından anlamak, dil teorileri açısından yorumlamak, diller arası anlam sorunları hakkında bilinç kazanmak
Dersin İçeriği
Dil fenomenini betimlemek, dilin metafizik, antropolojik ve dilbilimsel problemlerini sistematik olarak incelemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilin temel kavram ve sorunları hakkında bilinçlenir.
2) Dilin belirlediği alanlarla ilgili temel bilgi edinir.
3) Anlam, anlaşım ve iletişimle ilgili belirsizlikleri farkedebilir.
4) Dilin toplumsal ve kültürel içeriğini değerlendirebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilin Kökeni Sorunu :1.Mitolojik,kültürel/antropolojik görüşler Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
2 Empirist, rasyonalist ve evrimci görüşler Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
3 Dil düşünme ilişkisi Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
4 Dil varlık İlişkisi Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
5 İşaret (im)in doğas Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
6 Dil ayrımları Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
7 Anlam Sorununa giriş Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
9 Ara sınav Ara sınav Yazılı Sınav
10 ideci ve göndergeci anlayış Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
11 Davranışçı ve Pragmatik anlayış Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
12 Anlam- bağlam ilişkisi Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
13 Dil- iletişim ilişkisi Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
14 Çağdaş dil teorileri : Frege ve Russel Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
15 Wittgenstein, Carnap Uygun kaynaklar çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar