DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim tarihi düşüncesi ve bilim tarihi konusu
2 Bilim, tarih, felsefe ilişkileri
3 Bilimle uygarlık (kültür-toplum) ilişkileri
4 Eski çağ-ilkel-vahşi dönem, tarih-yazı öncesi, tarım öncesi dönem
5 İlkçağ, Mitoloji, Çin, Hint, Pers
6 Mısır Mezopotamya
7 Mayalar, Amerika
8 Destanlar, Yunan, Helenik ve Helenistik dönem, Roma
9 Ortaçağ Teolojisi Latin-Hıristiyan
10 Arap-İslam, Emevi, Abbasi, Memluk
11 Moğol, Selçuklu, Osmanlı
12 Yeni Çağ, Rönesans, aydınlanma
13 Yakın Çağ Sanayi-makine
14 Elektronik, İletişim, Nükleer, Genetik, Nanoteknoloji
15 Genel değerlendirme
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar