DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Tarihi (Genel Kültür) E   430 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
CELAL GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilim tarihi; bilim, tarih ve felsefenin bir kesişme noktası olarak ele alınmakta; bilim ve uygarlıkların tarihi gelişimleri genel hatlarıyla ve mimariden bürokrasiye, mitolojiden felsefe, sanat, bilim ve buluşlara kadar bütünlüklü bir şekilde kronolojik olarak işlenerek bilim ve uygarlığın gelişim koşulları ile düşün-felsefe ve toplumsal gelişim arasındaki koşutlukların tartışılması ve sentezlenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bilim, tarih, felsefe ilişkileri; farklı dönemlerde ve toplumlarda bilim, sanat, mimari, mitoloji ve felsefe alanlarına yönelik konu ve araştırmalar ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsanın, özellikle de düşüncenin gelişim ve dönüşümü ile ilgili temel bilgiler edinir. Felsefe, sanat ve teknolojinin oluşum ve gelişimi ile ilgili temel bilgiler edinir. Bilimsel düşünce ve bilim disiplinlerinin oluşum ve gelişimi ile ilgili temel bilgil
2) Bilim, felsefe, sanat, tarih arasında bağlar kurar. Felsefi ve bilimsel gelişmelerin mimariden siyaset ve bürokrasiye kadar uygarlık oluşumundaki bağlarını kurar. Bilim ve uygarlığın gelişim koşulları ile düşün-felsefe ve toplumsal gelişim arasındaki koşu


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim tarihi düşüncesi ve bilim tarihi konusu
2 Bilim, tarih, felsefe ilişkileri
3 Bilimle uygarlık (kültür-toplum) ilişkileri
4 Eski çağ-ilkel-vahşi dönem, tarih-yazı öncesi, tarım öncesi dönem
5 İlkçağ, Mitoloji, Çin, Hint, Pers
6 Mısır Mezopotamya
7 Mayalar, Amerika
8 Destanlar, Yunan, Helenik ve Helenistik dönem, Roma
9 Ortaçağ Teolojisi Latin-Hıristiyan
10 Arap-İslam, Emevi, Abbasi, Memluk
11 Moğol, Selçuklu, Osmanlı
12 Yeni Çağ, Rönesans, aydınlanma
13 Yakın Çağ Sanayi-makine
14 Elektronik, İletişim, Nükleer, Genetik, Nanoteknoloji
15 Genel değerlendirme
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar