DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk-ortaçağ ve Rön. Fel * FGO   203 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Doç. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Grek ve ortaçağ düşüncesinin evren, bilgi ve etiğe ilişkin sorunlarını, ortaçağ skolastik teolojinin temellendirmeleri ve tartışmalarını incelemek.
Dersin İçeriği
İlk Çağ (Grek) felsefesinde arkhe (ilk ilke) sorunu, oluş (Herakletios), varlık (Parmenides, Platon, Aristoteles), etik (Sokrates, Stoa, Epikuros), bilgi sorunlarını, metafizik tartışmaları sorunlarına içten bağını gözeterek açıklayıp bağlantılar kurmak, eleştirel karşılaştırmalarla (Sofist-Sokrates, Herakleitos-Parmenides, Platon-Aristoteles) tarihsel bilgileri zenginleştirmek. Orta Çağ Skolastik felsefesinin mutlak varlık, yaratma, istenç, kurtuluş gibi sorunları çerçevesinde Teoloji-Felsefe bağını göstermek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grek Felsefesine genel giriş yok
2 Milet okulu, Elea Okulu,Herakleitos Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
3 Empedokles ve Anaksagoras Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
4 Sofistler ve Sokrates Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
5 Platon felsefesi Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
6 Aristoteles felsefesi Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
7 Stoa Okulu Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
8 Arasınav Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
9 Epikurosçuluk Yeni-Platonculuk Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
10 Ortaçağ ve tümeller tartışması: Roscelinus, Abælardus Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
11 Augustinus, Anselmus Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
12 Ockham´lı William ve Duns Scotus Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
13 Rönesans´ta Hümanizm Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
14 Doğa bilimlerinin Gelişmesi Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek
15 Genel Değerlendirme Konular gözden geçirilecek
16-17 Dönem sonu Sınavı sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar