DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Felsefesi FGE   530 10 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarının üniversitede öğrendikleri nicel ve nitel araştırma yol ve tekniklerini mesleklerine ve sınıf ortamına, bir diğer delişle uzmanlık alanlarına aktarabilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
Sosyal bilimlerde nicel ve nitel yöntem ve araştırma tekniklerinden eğitim öğretim faaliyetlerinde yararlanma yolları, veri ve istatistikleri okuma ve yorumlayabilme, eğitim verileri ve veri tabanları oluşturabilme, okul, ders ve öğrenci gözlemleri yapabilme, ders kitaplarını nitel araştırma yollarıyla analiz edebilme ve değerlendirebilme, okul ve öğrenci proplemlerini nicel ve nitel yollarla tespit ve çözüm önerileri geliştirebilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim ve sosyal veri tabanlarını, bilgi ve istatistikleri okur ve onlardan yararlanır. Mevcut araştırma ve makaleleri okur ve onlardan yararlanır. Eğitimle ilgili nicel araştırma projesi hazırlar, veri toplar, verileri işler ve analiz eder. Eğitimle ilgi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin anlam ve önemi
2 Mevcut eğitim araştırmaları ve projelerinden, yayın, veri, istatistik ve makalelerden yararlanma
3 Eğitim alanında kullanılan yaygın nicel araştırma yöntemleri
4 Okul, veli ve öğrencilerle ilgili nicel veri toplama araçları geliştirme
5 Nicel veri toplama, işleme, basit analiz ve yorumlama
6 Eğitim araştırmalarında nitel yaklaşımların yeri ve önemi
7 Nitel veri toplama ve işleme tekniklerinden protokoleme türleri
8 Ara değerlendirme
9 Kayıt tekniklerinden betimsel kayıt uygulaması ile okul ve öğrenci gözlemleri
10 Nitel içerik çözümlemesi; ders kitapları ve metinlerin bilgi yanlışı, totoloji açısından incelenmesi
11 Ders kitapları ve metinlerin otorite figürü ve özcülük açısından incelenmesi
12 Ders kitabı ve metinlerin olgu merkezli, göstergebilim ve fenomenolojik yorumlama teknikleri ile yorumlanması
13 Hermönitik, Psikanalitik ve Marksist yorumlama teknikleri
14 Nitel güvenilirlik-geçirlik yolları
15 Araştırma ve projelerin raporlaştırılması
16-17 Dönem sonu değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar