DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fel. Metinleri Çözümlemeleri Iı FGS   212 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler temel felsefi metinlerin nasıl ele alınıp çözümlenmesi gerektiğine ilişkin bir beceri kazanır.
Dersin İçeriği
Seçilen felsefe metinlerini irdelemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir konuyu felsefi yaklaşım çerçevesinde işleyebilecektir.
2) Derste edindiği bilgileri felsefe tarihinde yer alan filozofların görüşlerini tartışmak için kullanabilecektir.
3) Derste edindiği bilgileri felsefe alanındaki yeni yönelimleri ve tartışmaları çözümlemek için kullanabilecektir.
4) Farklı düşünme yollarını karşılaştırabilecektir.
5) Farklı düşünme yollarını tartışabilecektir.
6) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
7) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
8) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
9) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
10) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
11) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
12) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
13) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
14) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
15) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Felsefi bir metnin temel özelliklerinin tartışılması yok
2 Felsefi bir metnin temel özelliklerinin tartışılması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
3 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
4 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
5 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
6 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
7 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
10 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
11 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
12 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
13 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
14 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
15 Seçilen bir felsefe metninin incelenmesi ve yorumlanması İlgili kaynak ve makalelerin incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar