DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fel. Metinleri Çözümlemeleri Iı FGS   212 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler temel felsefi metinlerin nasıl ele alınıp çözümlenmesi gerektiğine ilişkin bir beceri kazanır.
Dersin İçeriği
Seçilen felsefe metinlerini irdelemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir konuyu felsefi yaklaşım çerçevesinde işleyebilecektir.
2) Derste edindiği bilgileri felsefe tarihinde yer alan filozofların görüşlerini tartışmak için kullanabilecektir.
3) Derste edindiği bilgileri felsefe alanındaki yeni yönelimleri ve tartışmaları çözümlemek için kullanabilecektir.
4) Farklı düşünme yollarını karşılaştırabilecektir.
5) Farklı düşünme yollarını tartışabilecektir.
6) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
7) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
8) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
9) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
10) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
11) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
12) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
13) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
14) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
15) Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.