DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Köy-kent Soyolojisi FGO   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM AYDOĞMUŞ ÖRDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Köy ve kent bölgelerinin sosyolojik yapılarının ve sürekliliğinin araştırılması, nüfus ve göç, uyarlyanma ve uyum, yerleşim yapıları ile sosyal ilişkiler ve sosyal yapı arasındaki bağların tartışılması
Dersin İçeriği
Köy-Kent Sosyolojisi kavramlarının açıklanması, kır ve kent arasındaki farklılıklar, yerleşim alanları teorileri, kırdan kente göç nedenleri, göç ve gelenek, adaptasyon süreçleri, kentte uyumsuzluk ve kente uyumu engelleyen nedenler, Türkiyede kente uyumsuzluk sonucu ortaya çıkan çeşitli sosyal sonuçlar, suç ve suçluluk gibi konular açıklanmakta ve incelenmektedir.tekniklerinin gösterilmesi, bu amaçla: sayısal verilerin değerlendirilmesi, işlenmesi ve yorumlayıcı işlemler için temel kavramların verilmesi; empirik sosyal araştırmacının temel işlevleri; sosyal bilimlerde önemli değişkenler ve ölçekleri; dağılımların biçimleri, boyutları, ilişki ölçümleri ve katsayıları, olasılıklar, standart puanlar incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanayileşmenin nüfus hareketleri üzerinde yarattığı etkileri tespit etmeyi sağlar.
2) Göç sürecinde ortaya çıkan sorunları tespit etmeyi sağlar.
3) Hızlı ve çarpık kentleşmenin nedenlerini ve sonuçlarını anlamayı sağlar.
4) Gecekondulaşma sürecinin ortaya çıkışını ve problemlerini ortaya koymayı sağlar
5) Şehirlerin ortaya çıkışında rol oynayan faktörleri öğrenir.
6) Tarihte ilk şehirler, antik şehirler ile Türk ve İslam şehirlerinin sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi edinir.
7) Sosyal ve kültürel değişime beşiklik etme açısından şehirlerin rolünü kavrar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Köy ve Kentin Tanıtımı Yok
2 Tarihsellik bağlamında kentlerin gelişimi I Okuma
3 Tarihsellik bağlamında kentlerin gelişimi II Okuma
4 Kent Kuramları Konuyla ilgili kuramsal kısımları okuma
5 Ekolojik Kuram ve Chicago Okulu Konuyla ilgili kuramsal kısımları okuma
6 Louis Wirth ve Max Weberde Kent Kuramı Konuyla ilgili kuramsal kısımları okuma
7 Arasınav Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma
8 Ara Sınav Sunum ve Tartışma
9 Tarihsellik içinde Türkiyede Göç ve Kentleşme II Sunum ve Tartışma
10 Türkiyede Gecekondulaşma Süreci Sunum ve Tartışma
11 Kentsel yenileşme ve Kentsel Dönüşüm Sunum ve Tartışma
12 Gecekondu, Getto, Slum kavramlarının analizi Sunum ve Tartışma
13 Türkiyede İç Göç ve Kentleşme Sunum ve Tartışma
14 Türkiyede Güncel Kentsel Sorunlar Sunum ve Tartışma
15 Genel Değerlendirme Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuları gözden geçirme, sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar