DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Köy-kent Soyolojisi FGO   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM AYDOĞMUŞ ÖRDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Köy ve kent bölgelerinin sosyolojik yapılarının ve sürekliliğinin araştırılması, nüfus ve göç, uyarlyanma ve uyum, yerleşim yapıları ile sosyal ilişkiler ve sosyal yapı arasındaki bağların tartışılması
Dersin İçeriği
Köy-Kent Sosyolojisi kavramlarının açıklanması, kır ve kent arasındaki farklılıklar, yerleşim alanları teorileri, kırdan kente göç nedenleri, göç ve gelenek, adaptasyon süreçleri, kentte uyumsuzluk ve kente uyumu engelleyen nedenler, Türkiyede kente uyumsuzluk sonucu ortaya çıkan çeşitli sosyal sonuçlar, suç ve suçluluk gibi konular açıklanmakta ve incelenmektedir.tekniklerinin gösterilmesi, bu amaçla: sayısal verilerin değerlendirilmesi, işlenmesi ve yorumlayıcı işlemler için temel kavramların verilmesi; empirik sosyal araştırmacının temel işlevleri; sosyal bilimlerde önemli değişkenler ve ölçekleri; dağılımların biçimleri, boyutları, ilişki ölçümleri ve katsayıları, olasılıklar, standart puanlar incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanayileşmenin nüfus hareketleri üzerinde yarattığı etkileri tespit etmeyi sağlar.
2) Göç sürecinde ortaya çıkan sorunları tespit etmeyi sağlar.
3) Hızlı ve çarpık kentleşmenin nedenlerini ve sonuçlarını anlamayı sağlar.
4) Gecekondulaşma sürecinin ortaya çıkışını ve problemlerini ortaya koymayı sağlar
5) Şehirlerin ortaya çıkışında rol oynayan faktörleri öğrenir.
6) Tarihte ilk şehirler, antik şehirler ile Türk ve İslam şehirlerinin sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi edinir.
7) Sosyal ve kültürel değişime beşiklik etme açısından şehirlerin rolünü kavrar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)