DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Sosyolojisi E   220 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, bazı temel eğitim ve eğitim sosyolojisi kavramlarını öğrencilere tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, Eğitim ve diğer sosyal kurumlar arasındaki ilişkiyi çözümleyerek eğitimin sosyal fonksiyonlarını tespit etmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste, sosyolojik bakış açsısıyla okul sosyal organizasyonu ve çevresel etkileri analiz edilecektir. Öğrenciler, sosyal çevremizdeki okullar ve çevremizin iyileştirilmesi üzerine ayrıntılandırılmış durum çalışmaları ve konuların geniş bir düzenlemesini göreceklerdir. Öğrenciler tabakalaşma, otorite, moral ve teknik sosyalizasyon, müfredat faklılıkları, sınıf öğretimi, iradi kuruluşlar (ekstra müfredatsal klüpler), sosyal kalabalıklar (kimlik formasyonu) ve eşdeğer etkiler gibi değişik eğitim süreçlerini bağdaştıracaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim sosyolojisinin toplumsal kurumlar arasındaki yerini öğrenir.
2) Eğitimin sosyalleşme üzerindeki etkisini değerlendirebilir
3) Eğitimin toplumsal işlevlerini belirleyebilir.
4) Eğitimin toplumsal değişme üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
5) Makro anlamda toplum ve eğitim ilişkisini belirleyebilir.
6) Mikro anlamda öğretim sosyolojisi çerçevesinde eğitimi tanımlamayabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitim sosyolojisi Nedir Hazırbulunuşluk
2 Birey, Toplum ve Eğitim Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
3 Toplumsallaşma ve Eğitim, Kültür Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
4 Toplumsallaşmanın Temel İşlevleri Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
5 Okulun Toplumsal Görevi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
6 Okulun Bütünleştirme ve Meşrulaştırma Görevi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
7 Ara sınav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
8 Bir Sosyal Kurum Olarak Okul Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
9 Okul ve Etkileşim Süreci Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
10 Eğitim, Sosyal Yapı ve Sosyal Hareketlilik Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
11 Toplumlar ve Okul Kuruluş Sistemleri Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
12 Toplumsal Değişme ve Eğitim Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
13 Okul, Toplum ve Öğretmen Rolleri, Statüler Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
14 Öğretmen - Öğrenci - Aile - Toplum Etkileşim Süreçleri Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
15 Genel değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
16-17 Final sınavı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar