DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Sosyolojisi E   220 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, bazı temel eğitim ve eğitim sosyolojisi kavramlarını öğrencilere tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, Eğitim ve diğer sosyal kurumlar arasındaki ilişkiyi çözümleyerek eğitimin sosyal fonksiyonlarını tespit etmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste, sosyolojik bakış açsısıyla okul sosyal organizasyonu ve çevresel etkileri analiz edilecektir. Öğrenciler, sosyal çevremizdeki okullar ve çevremizin iyileştirilmesi üzerine ayrıntılandırılmış durum çalışmaları ve konuların geniş bir düzenlemesini göreceklerdir. Öğrenciler tabakalaşma, otorite, moral ve teknik sosyalizasyon, müfredat faklılıkları, sınıf öğretimi, iradi kuruluşlar (ekstra müfredatsal klüpler), sosyal kalabalıklar (kimlik formasyonu) ve eşdeğer etkiler gibi değişik eğitim süreçlerini bağdaştıracaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim sosyolojisinin toplumsal kurumlar arasındaki yerini öğrenir.
2) Eğitimin sosyalleşme üzerindeki etkisini değerlendirebilir
3) Eğitimin toplumsal işlevlerini belirleyebilir.
4) Eğitimin toplumsal değişme üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
5) Makro anlamda toplum ve eğitim ilişkisini belirleyebilir.
6) Mikro anlamda öğretim sosyolojisi çerçevesinde eğitimi tanımlamayabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)