DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyolojiye Giriş 1 FGO   103 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sosyal kurumları ve insanın sosyal davranışlarını eleştirel olarak gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. İnsanın doğası ve bireyin sosyal dünyası ile ilişkisini kavramayı sağlayan alternatif görüşler mevcuttur. Fakat bu ders, belirli bir tarihsel ve modern toplumsal sorunlar araştırırken sosyolojinin özellikle tarih, politika ve hukuk gibi diğer disiplinlerle nasıl uyumlu çalıştığını göstermeyi amaçlamıştır.
Dersin İçeriği
Bu derste, sosyolojinin tanımı, alanı, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyal organizasyon, kültür-sosyalizasyon, gruplar, tabakalaşma, demografya ve sosyal değişmeye ilişkin temel kavramların açıklanması ve incelenmesi yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, toplumsal eleştiriye ve reforma çeşitli yollardan katkıda bulunur.
2) Belirli bir toplum durumları kümesinin daha iyi anlaşılması, genellikle bize bu durumları daha iyi denetleme şansını kazandırdığını bilir
3) Kültürel duyarlılıklarımızı arttırmanın, farklı kültürel değerlerin varlığının bilincinde olan politikalar belirlemenin bir aracının olduğunu bilir
4) Belli politika programlarını benimsemenin doğuracağı (istendik-istenmedik) sonuçlarını inceleyebilir.
5) Grupların ve bireylerin kendi yaşam koşullarını değiştirme fırsatlarını artırarak kendi kendilerini aydınlatma olanağının varlığını görür.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyoloji nedir, Kültür, toplum ve birey Hazırbulunuşluk
2 Toplum türleri Toplumsal etkileşim ve Günlük yaşam Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
3 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Beden; yeme, hastalık ve yaşlılık Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
4 Aile, evlilik ve kişisel yaşam Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
5 Sapkınlık ve Suç Etnik durum ve ırk Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
6 Tabakalaşma ve sınıf yapısı Modern örgütler Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
7 İş ve ekonomik yaşam Hükümet, politik güç ve savaş Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
9 Kitle iletişim araçları ve popüler kültür, Eğitim Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
10 Din kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kentler ve Modern Kentliliğin gelişim Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
12 Devrimler ve Toplumsal Hareketler, Küresel değişim ve ekolojik bunalım Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
13 Sosyolojik Araştırma yöntemleri Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
14 Sosyoloji ve kuramı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
15 Genel değerlendirm Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar