DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyoloji Kuramları I FGO   301 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sosyal kurumları ve insanın sosyal davranışlarını eleştirel olarak gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. İnsanın doğası ve bireyin sosyal dünyası ile ilişkisini kavramayı sağlayan alternatif görüşler mevcuttur. Fakat bu ders, belirli bir tarihsel ve modern toplumsal sorunlar araştırırken sosyolojinin özellikle tarih, politika ve hukuk gibi diğer disiplinlerle nasıl uyumlu çalıştığını göstermeyi amaçlamıştır.
Dersin İçeriği
Bu derste, sosyolojinin tanımı, alanı, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyal organizasyon, kültür-sosyalizasyon, gruplar, tabakalaşma, demografya ve sosyal değişmeye ilişkin temel kavramların açıklanması ve incelenmesi yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyolojinin ön tarihini bilir
2) Sosyolojik düşüncenin mantıksal yapısını ve felsefi düşünceyle bağlantılarını kavrar
3) Klasik dönem sosyologlarını ve geliştirdikleri kuramları bilir
4) Çeşitli sosyologların görüşlerini birbirinden ayırt eder
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Bir Giriş Hazırbulunuşluk
2 Ibn-Haldun Sosyolojinin Habercisi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
3 Baron de Montesquieu ve Siyasal Kuram Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
4 Auguste Comte ve Düşüncenin Üç Aşaması Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
5 Peter Kropotkin ve Ütopya ve Anarşi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
6 Karl Marx ve Kapitalizmin Sosyo-ekonomik Analizi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
7 Alexis de Tocqueville ve Demokrasi ve Özgürlük Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
8 Arasınavı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
9 Sosyologlar ve Avrupada 1848 Devrimi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
10 Emile Durkheim ve Toplumsal İş Bölümü Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
11 Vilfredo Pareto ve Mantık Dışı Davranış Biçimleri Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
12 Vilfredo Pareto ve Seçkinlerin Dolaşımı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
13 Max Weber ve Bilim Kuramı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
14 Max Weber, Ekonomi ve Toplum Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
15 Genel Değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
16-17 Final sınavı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar